Doprava

Náklady na dopravu podléhají aktuálním cenám dle ceníku zvoleného dopravce. Dojde-li ke zpoždění dodání zboží, budete objednavatel písemně nebo telefonicky informován.

Doručování v rámci ČR:

Zboží je doručováno do všech lokalit v rámci ČR. Běžné dodací lhůty** jsou od 5 do 30 pracovních dnů od obdržení platby za objednané zboží. U zboží s odlišnými lhůtami dodání bude objednavatel ohledně dodací lhůty informován individuálně. O odeslání zboží na adresu určení bude objednavatel informován emailem.

Cena dopravy pro ČR je 159 Kč

Mezinárodní doručování (Slovensko):

Zboží je doručováno do všech lokalit v rámci SR. Běžné dodací lhůty ** jsou od 5 do 30 pracovních dnů od obdržení platby za objednané zboží. U zboží s odlišnými lhůtami dodání bude objednavatel ohledně dodací lhůty informován individuálně. O odeslání zboží na adresu určení bude objednavatel informován emailem.

Cena dopravy na Slovensko je 240 Kč. Cena v eurech se odvíjí od aktuálního devizového kurzu.

* Uvedené ceny dopravného jsou orientační. Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu dle aktuálních cen dopravce.

*Cena dopravy do SR a ostatních zemí EU v případě, že bude účtována v EUR, bude pro účely fakturace přepočítána aktuálním devizovým kurzem.

*Cena u individuálních zásilek (balíky menší velikosti o hmotnosti pod 5kg) bude účtována dle skutečných nákladů na dopravu. Běžná cena dopravy zahrnuje náklady na balné.  K běžné ceně dopravy je prodávající oprávněn účtovat vícenáklady na balné, bude-li to charakter zboží z důvodu snížení rizika poškození vyžadovat.

** Běžné dodací lhůty odrážejí dodací lhůty stanovené jednotlivými výrobci a mohou se měnit v závislosti na velikosti objednávek, dostupnosti zboží a materiálu na skladech, příp. z důvodu zásahu vyšší moci. Více naleznete v sekci „Postup zpracování a vyřízení objednávky“.

 

Platba

Ceny zboží budou vyjádřeny v měnách Kč, případně EUR. Ceny EUR budou pravidelně aktualizovány dle aktuálního devizového kurzu v době o uskutečnění objednávky. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • Převodem odpovídající částky na bankovní účet prodávajícího dle vystaveného daňového dokladu (nebo proforma faktury), a to na základě obdrženého potvrzení objednávky ze strany prodávajícího.
  • číslo našeho účtu pro platby v je:
   • 279252618/0300, variabilní symbol je číslo Vaší objednávky
  • číslo našeho účtu pro platby v EUR je:
   • 329097872/0300, variabilní symbol je číslo Vaší objednávky
   • SWIFT kód: CEKO CZ PP
   • IBAN: CZ18 0300 0000 0003 2909 7872
 • Online platbou

Zboží bude odesláno na adresu kupujícího zpravidla po úhradě plné kupní ceny včetně nákladů na dodání zboží. Společně s kupní cenou je tedy kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby (číslo faktury, proforma faktury). V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.5), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu před uhrazením ceny zboží a zašle jej v tištěné podobě se zbožím na příslušnou doručovací adresu kupujícího a v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

Abychom mohli nabídout obsah přímo pro Vás, používáme cookies.
Pokračováním na našich stránkách s tím souhlasíte. Více se dozvíte zde.